Διαδραστικοί Πίνακες

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε πώς να φτιάχνετε μαθήματα και δραστηριότητες με το lma λογισμικόhttp://lmatool.com/_gr/lma-tool-examples-video.html#lessons