Ιστοεξερεύνηση
Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το Webquest που δόθηκε στους μαθητές της Β΄Γυμνασίου στα πλαίσια των μαθημάτων της Ιστορίας και της Πληροφορικής

http://www.zunal.com/webquest.php?w=89203